آیا می توان بعد از لیزر موهای زائد پوست را برنزه کرد؟

  1. خانه
  2. لیزر
  3. آیا می‌توان بعد از لیزر موهای زائد پوست خود را برنزه کرد؟