مرکز حجامت در کرج

حجامت یک روش درمانی کم خطر است که اساس کار آن به وجود آوردن مکش بر روی پوست بدن و افزایش جریان خون به ناحیه مورد نظر است.

  • 1